Dit produkt er berørt af dette udskiftningsprogram.

Udfyld registreringsformularen nedenfor.

 
 

Registrering

 
 

MODELNUMMER
SERIENUMMER

*Hilsen

*Fornavn

*Efternavn

*Adresselinje 1 

Adresselinje 2

*By

Region

Postnummer

*Land

*E-mailadresse

Telefonnummer

*Jeg anerkender, at jeg vil deaktivere produktet ved at skære strømledningen over og bortskaffe den berørte makulator i overensstemmelse med de lokale krav til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr og/eller i overensstemmelse med den relevante lokale myndigheds anvisninger.

Ved at angive oplysningerne i denne formular og vælge Indsend, anerkender og accepterer jeg, at mine oplysninger gemmes, behandles og tilgås i USA og er underlagt lovgivningen i det pågældende land. Jeg giver endvidere tilladelse til brugen af sådanne data med det formål at udføre aktiviteter relateret til en produktaktivitet.

Indsend